Hirsstarr

Carex panicea L.

Kornstorr Hirse-Star Hirssisara Belgjastör Carnation Sedge Hirsen-Segge

Hirsstarr, honax Beskrivning. Hirsstarr är en medelstor starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Bladen är platta, grågröna och kortare än strået. Axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax, stödbladet är kortare än axsamlingen. Honaxen är glesblommiga, ofta glest sittande och upprätta. Axfjällen är mörkbruna med vit hinnkant. Fruktgömmena är stora, runda och grågröna. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Hirsstarr liknar i färgen slankstarr (C. flacca), som den ofta växer tillsammans med, men slanskastarr har långsmala, tätblommiga och hängande honax. I byggnad liknar hirsstarr två andra arter, slidstarr (C. vaginata) och vitstarr (C. livida), den förra skiljer sig genom rent grön färg och starkt vidgad översta bladslida, och den senare genom nästan vitaktigt grågrön färg.

Hirsstarr Utbredning. Hirsstarr är allmän i nästan hela landet. Den växer på nästan all slags fuktig mark, mest i fuktängar och vid stränder. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Hirsstarrens fruktgömmen angrips ofta av en sotsvamp, Puccinia caricina, som gör dem svarta och mjöliga.

Etymologi. Artnamnet panicea kommer av Panicum som är det vetenskapliga namnet på grässläktet hirsar (Panicum). Namnet betyder hirsliknande och syftar på fruktgömmenas likhet med frukterna hos hirs.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepan.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg