Blekstarr

Carex pallescens L.

Bleikstorr Bleg Star Kalvassara Pale Sedge Bleiche Segge

Blekstarr

Beskrivning. Blekstarr är en löst tuvad starr med skilda han- och honax. Bladen är rent gröna och har finhåriga nedre bladslidor. Axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax. Honaxen är tätblommiga, de sitter på tunna skaft och är ibland hängande. Stödbladet är långt och ofta veckat vid basen. Fruktgömmena är ljusgröna, ovala utan näbb och liknar myrägg till formen.
Ytligt påminner blekstarr om någon art i den så kallade 'flava-gruppen' men de senare har fruktgömmen med näbb.

Närbild av honax Utbredning. Blekstarr är vanlig i hela landet utom i norra Norrland. Den växer i frisk ängsmark, i örtrika skogar och längs stigar och i vägkanter. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pallescens kommer av latinets pallens (blek), namnet betyder bleknande och syftar på artens ljusa färg.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"WAHLENBERG, som gerna såg ett visst samband mellan en växts utseende och dess växtställe, anmärker om denna egentliga ängsstarr att den har ett särdeles ängsgräslikt utseende med sina mjuka blad, sin gröna blomning och sina trubbiga, nästan gräskornlika nötgömmen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepal.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg