Blankstarr

Carex otrubae Podp.

Vetenskapliga synonym: C. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern., C. lamprophysa Sam. ex Nordh., C. nemorosa auct., C. vulpina L. ssp. nemorosa Schinz & R. Keller
Svenska synonym: grönaxig rävstarr

Knortestorr Sylt-Star Revonsara False Fox-Sedge Falsche Fuchs-Segge

Blankstarr Beskrivning. Blankstarr är en medelstor, tuvad starr med likformiga ax. Stråna är styva och grova, vasst trekantiga med konkava sidor, de omges vid basen av bleka bladslidor. Bladen är platta och ganska breda. Axsamlingen är kompakt med omkring fem till tio ax som har hanblommor upptill och honblommor nedtill. Blankstarr Stödbladen är smala och borstlika, men kan bli lika långa som axsamlingen. Axfjällen är ljusbruna med grön mittnerv. Fruktgömmena är utspärrade, gulaktiga, med rundad bas och utdraget plattat spröt utan vingkant. Fruktgömmenas yta är blank och slät, med lupp kan man se att cellerna är avlånga. Insidan är platt och slät med tydliga nerver åtminstone vid basen, baksidan är kupig och även den med tydliga nerver. Blankstarr Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Blankstarr liknar mest rävstarr (C. vulpina), men den senare är till alla delar större och har tydligt konkava, nästan vingkantade, strån och rödbrun axsamling, samt matta, småknottriga fruktgömmen med runda celler och smalt vingkantat spröt.

Blankstarr Utbredning. Blankstarr förekommer från Bohuslän till Uppland, men saknas helt i flera landskap. Den är ganska ovanlig, den växer på leriga strandängar och kärrmarker vid kusten, mer sällsynt i inlandet. Första fynduppgift publicerades år 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet otrubae hedrar tjecken Josef Otruba (1889-1952).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careotr.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg