Fågelstarr

Carex ornithopoda Willd.

Fuglestorr Fugleklo-star Räpyläsara Bird's-foot Sedge Vogelfuß-Segge

Fågelstarr Beskrivning. Fågelstarr är en småväxt, tuvad starr som tillväxer från en kort jordstam. Stråna blir upp till två decimeter höga och har ljusbruna basala bladslidor. Bladen är smala och ljusgröna. Arten har skilda han- och honax som oftast sitter tätt gyttrade i toppen av strået. Axsamlingen består vanligen av ett hanax och två eller tre honax. Axfjällen är trubbiga och ljusbruna. Fruktgömmena är smalt omvänt äggrunda och håriga. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Fågelstarr liknar små ljusa exemplar av den vanliga arten vispstarr (C. digitata), men den senare skiljs bland annat på sina vinröda bladslidor.

Fågelstarr Utbredning. Fågelstarr förekommer sällsynt från Småland och Öland till Lule Lappmark, på Gotland är den vanlig. Den växer på kalkrik ängsmark och i lundar. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Fågelstarr Etymologi. Artnamnet ornithopoda kommer av grekiskans ornithos (fågel) och podos (fot), namnet syftar på axsamlingens form.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careorn.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg