Trubbstarr

Carex obtusata Lilj.

Radstorr Liljeblads Star Stumpfe Segge

Trubbstarr

Beskrivning. Trubbstarr är ett lågväxt halvgräs som genom sina utbredda jordstammar ofta bildar mattlika bestånd, som dock är svåra att upptäcka. Bladen är är liksom ståna trådsmala och de basala bladslidorna är violettbruna. Strået har ett ensamt toppställt ax med hanblommor överst och några få honblommor underst. Axet är kort och brett med mörkbruna, glänsande fruktgömmen och ljusa axfjäll. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Trubbstarr Trubbstarr liknar mest klippstarr (C. rupestris), men den senare har fruktgömmen som är bredast i övre delen och den förekommer dessutom bara i fjälltrakterna.

Trubbstarr

Utbredning. Trubbstarr är bara känd från Öland och Skåne. Den är sällsynt och växer på kalkrika sandiga marker, till exempel i vägkanter och lågvuxna torrängar. Första fynduppgift är från Köping på Öland och publicerades av Liljeblad år 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet obtusata kommer av latinets obtusus (trubbig).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careobt.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg