Fjällstarr

Carex norvegica Retz.

Vetenskapliga synonym: C. alpina Lilj.; C. halleri Gunnerus (ssp. norvegica); C. angarae Steud., C. media R. Br. (ssp. inferalpina)
Svenska synonym: taigastarr, slätsprötig fjällstarr (ssp. inferalpina)

Fjellstorr Norsk Star (ssp. norvegica), Taiga-Star (ssp. inferalpina) Kirjosara Fjallastör Close-headed Alpine-sedge Alpen-Segge

Fjällstarr (ssp. norvegica)

Beskrivning. Fjällstarr är ett lågväxt halvgräs som växer i små tuvor från en kort jordstam. Strået är styvt och har en axsamling av vanligen tre, likformiga ax som är rundade och sitter tätt gyttrade i toppen av strået. Hanblommorna sitter endast vid basen av det översta axet. Axfjällen är rent svarta och trubbiga. Fruktgömmena är först ljust gröna men blir med tiden brunaktiga. Honblommorna har Fjällstarr (ssp. norvegica) tre märken och trekantig nöt. Två underarter brukar urskiljas, fjällstarr (ssp. norvegica) och taigastarr (ssp. inferalpina (Wahlenb.) Hultén). Den senare, som tidigare urskiljdes som en egen art, skiljer sig från huvudunderarten genom större format och kortare axfjäll.
Fjällstarr är mest lik ripstarr (C. lachenalii), men den senare har fruktgömmen med tydligt utdraget spröt, samt två märken och plattad nöt.

Taigastarr (ssp. inferalpina)

Utbredning. Fjällstarr förekommer i norra Sverige och växer på kalkrik fuktig jord. Huvudunderarten fjällstarr (ssp. norvegica) är ganska vanlig i fjälltrakterna och underarten taigastarr (ssp. inferalpina) påträffas främst i skogslandet. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och publicerades i Liljeblads Utkast til en svensk flora 1798 (Nordstedt 1920).

Taigastarr (ssp. inferalpina)

Etymologi. Artnamnet norvegica betyder 'från Norge'. Namnet Carex norvegica har förut också använts på arten norskstarr (C. mackenziei), men då med auktorsbeteckningen Willd. ex Schkuhr.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Norden (taigastarr)
Norra halvklotet (taigastarr)
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carenor.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg