Norskstarr

Carex mackenziei V. I. Krecz.

Vetenskapliga synonym: C. norvegica Willd. ex Schkuhr

Pølstorr Lagune-Star Merisara Skriðstör Norway Sedge

Beskrivning. Norskstarr är ett ljust grågrönt, tuvbildande halvgräs som ofta förekommer i massbestånd. Axen sitter flera tillsammans och är likformiga, äggrunda och har hanblommor vid basen och honblommor i toppen. Det översta axet har dock ofta ett påfallande stort antal hanblommor och ibland saknas de vid basen av de andra axen. Fruktgömmena är först ljusa, sedan brunaktiga, elliptiska med sträv näbb, samt saknar slits. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Norskstarr liknar gråstarr (C. canescens), men den senare är spädare och inte så ljust grön, samt har hanblommor vid basen av alla ax.

Utbredning. Norskstarr förekommer vid kusten från Bohuslän och Halland till Norrbotten, den är vanligare i norra Sverige. Arten växer på havsstränder, ofta i stora bestånd. Första fynduppgift är från Blekinge och Gästrikland och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet mackenziei hedrar den amerikanske botanisten Kenneth Mackenzie (1877-1934) och betyder 'Mackenzies starr'. Synonymnamnet Carex norvegica användes numera på arten fjällstarr (C. norvegica) men då med auktorsbeteckningen Retz.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caremzi.html
Senaste uppdatering: 12 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg