Lundstarr

Carex montana L.

Svenska synonym: bergstarr

Lundstorr Bakke-Star Vuorisara Soft-leaved Sedge Berg-Segge

Lundstarr Beskrivning. Lundstarr är en lågväxt, tätt tuvad starr med skilda han- och honax. Den växer i stora mattor och bladen är påfallande veka, ljusgröna och bågböjda, de basala bladslidorna är violettbruna. Stråna är efter blomningen föga längre än bladen och har ett hanax och ett eller två korta honax. Axfjällen är svartbruna med en tunn hinnkant. Lundstarr Fruktgömmena är runda och tätludna. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt. Frukterna mognar tidigt och vanligen finner man den endast med blad och ett antal nästan helt nedvissnade strån, men arten känns lätt igen på de veka smala, ljusgröna bladtuvorna som bildar mattor.
Lundstarr liknar mest backstarr (C. ericetorum), men den senare har inte samma ljust gröna bladfärg och växer inte i mattor på det för lundstarr typiska sättet.

Lundstarr, i blom Utbredning. Lundstarr växer som namnet antyder i lundar och lövängar, men även i örtrika granskogar. Den är en art med sydlig utbredning som är ganska vanlig i Sydsverige upp till norra Uppland, men ovanlig vid Östersjökusten. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Lundstarr Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bergstarren är en täck art, och dess vårliga ljusgröna och mjuka bladtuvor ha ett mera gräslikt och gladt utseende än de flesta andra Starrarters. Genom sin starka rotbildning breder den ut sig mycket, särdeles på bättre mark, så att den kan bilda vackra mattor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caremon.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg