Borststarr

Carex microglochin Wahlenb.

Agnorstorr Syl-Star Sukassara Broddastör Bristle Sedge Kleingrannige Segge

Borststarr

Beskrivning. Borststarr är ett mycket lågväxt halvgräs med styvt strå och flera, trådsmala blad. Axet sitter ensamt i stråtoppen och har bara ett tiotal blommor, hanblommorna sitter i toppen och honblommorna vid basen. Axfjällen är avfallande. Fruktgömmena är långsmala, gulaktiga och utspärrade eller nedböjda, i deras spets sticker det ut ett kort borst som egentligen är den förlängda blomaxeln. Borststarr Honblommorna har tre märken och rundat trekantig nöt.
Borststarr liknar mest taggstarr (C. pauciflora), men den senare har strån med bara ett eller två blad, samt längre fruktgömmen som saknar utskjutande borst.

Utbredning. Borststarr förekommer sällsynt i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer Borststarr på fuktiga kalkrika marker. Första fynduppgift är från Lappland och fyndet publicerades av Wahlenberg, som också beskrev arten, år 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet microglochin kommer av grekiskans mikros (liten) och latinets glochin (krok, brodd), vilket syftar, liksom det svenska namnet, på den utskjutande borstlika blomaxeln.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Genom det nyss omtalade, egendomliga borstet hos blommorna utmärker sig denna art från våra andra Starrarter, och WAHLENBERG säger, då han i sin Flora Lapponica närmare beskrifver arten, att han för detta borst, denna arista vera, anser densamma vara den märkligaste bland alla europeiska Carices."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caremic.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg