Sumpstarr

Carex magellanica Lam.

Vetenskapliga synonym: C. irrigua (Wahlenb.) Sm., C. paupercula Michx. (ssp. irrigua)

Frynsestorr Frynse-Star Riippasara Keldustör Tall Bog-sedge Alpen-Schlamm-Segge

Sumpstarr Beskrivning. Sumpstarr är en lågväxt starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Stråna växer enstaka från utlöpare som utgår från jordstammen, men sitter ofta i små grupper. Vid basen har stråna blekbruna bladslidor. Bladen är blekgröna och platta. Axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax. Hanaxet Sumpstarr är skaftat, omkring en centimeter långt och ofta något lutande, ibland har hanaxet även några honblommor. Honaxen är hängande, ovala och har ofta ett par hanblommor vid basen. Axfjällen är långt tillspetsade och tydligt smalare än fruktgömmena. Fruktgömmena är blekgröna och plattade utan spröt. Sumpstarr Honblommorna har tre märken och trekantig nöt. I Sverige är arten företrädd av underarten irrigua (Wahlenb.) Hiitonen.
Sumpstarr liknar mest dystarr (C. limosa) och myggstarr (C. rariflora), men båda dessa har axfjäll som är ungefär lika breda som fruktgömmena.

Sumpstarr

Utbredning. Sumpstarr är vanlig i hela landet, den växer i blöta myrar och gungflyn och andra typer av fattigkärr, vid kusten även i hällkar. Första fynduppgift publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet magellanica är en latinisering av Magellans land, eller Eldslandet, varifrån arten först beskrevs.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caremag.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg