Lämmelstarr

Carex macloviana d'Urv.

Vetenskapliga synonym: C. festiva Dewey

Lemenstorr Falklands-Star Sopulinsara Kollstör Thick-headed Sedge

Lämmelstarr Beskrivning. Lämmelstarr är en tuvad, lågväxt starr med en toppställd gyttring av likformade ax. Stråna är styva och sträva, och bladen är platta och kortare än stråna. Axsamlingen är en mörkbrun, tätt äggrunt pyramidal gyttring som består av fyra till sex likformade ax som har honblommor upptill och hanblommor nederst. Axens stödblad är korta och oansenliga. Axfjällen är trubbiga, mörkbruna med ljusare mittnerv och otydlig hinnkant. Fruktgömmena är plattade, mörkbruna, något längre än axfjällen och har ett ganska långt spröt med en tydlig vingkant ända ut på sprötet. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Lämmelstarr Lämmelstarr kännetecknas av sin täta, pyramidformade axsamling och fruktgömmen med tydligt hinnkantat spröt. Den liknar mest harstarr (C. leporina), men den senare har åtskilda, ljusbruna ax och axfjäll med smal hinnkant.

Lämmelstarr

Utbredning. Lämmelstarr förekommer sparsamt i vägkanter, rengärden, betesmarker, från Ångermanland till Torne Lappmark, vanligen nedom fjällen. Den anses vara ursprunglig på kalkrik ängsmark, men påträffas oftast i olika typer av kulturpåverkade miljöer. Första fynduppgift är från fjällen och publicerades år 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet macloviana betyder 'från Falklandsöarna', varifrån den beskrevs av den franske upptäckaren J. S. C. D. d'Urville (1790-1842).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caremac.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg