Repestarr

Carex loliacea L.

Nubbestorr Finstrået Star Korpisara Lolchartige Segge

Repestarr Beskrivning. Repestarr är en tuvad, ganska späd starr med likformiga ax. Stråna blir upp till fyra decimeter, de är först upprätta men blir med tiden alltmer slaka. Bladen är ljusgröna, platta, smala och veka. Axsamlingen består av tre eller fyra, fåblommiga ax som sitter åtskilda, stödbladen är mycket korta. Axen har fem till tio honblommor upptill och några få hanblommor nedtill, axen är först blekt ljusgröna men blir sedan ljusbruna med utspärrade fruktgömmen. Axfjällen är blekgröna. Fruktgömmena är smalt elliptiska och helt utan spröt, de är dubbelt så långa som axfjällen och har tydliga nerver på båda sidor. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Repestarr är något lik tågstarr (C. tenuiflora) och spädstarr (C. disperma), men hos tågstarr sitter axen gyttrade i toppen av strået och spädstarr är ännu spädare, växer inte i tuvor och har dessutom bara ett till tre fruktgömmen i varje ax och hanblommor överst i axen.

Repestarr Utbredning. Repestarr förekommer sparsamt från Småland till Torne Lappmark, den växer i mossiga sumpiga skogar, vid källdrag och i bäckdalar. Första fynduppgift publicerades i Linnés Species plantarum 1753 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet loliacea kommer av Lolium som är det latinska namnet på grässläktet repen (Lolium), namnet betyder loliumliknande.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Nötgömmena likna något "fröen" hos Dårrepet (Lolium temulentum), och artnamnet (loliacea) är således väl valdt. Deras storlek är så mycket märkbarare, som gräsets alla andra delar äro särdeles tunna och smala, blad och strå mycket slankiga, hvilket väl står i sammanhang med dess vanliga växtställe, som är täta, skuggiga alkärr."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelol.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg