Dystarr

Carex limosa L.

Dystorr Dynd-Star Mutasara Flóastör Common Bog-sedge Schlamm-Segge

Dystarr

Beskrivning. Dystarr är en lågväxt starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Stråna utgår från underjordiska utlöpare från jordstammen och står ganska glest, de har rödbruna bladslidor vid basen. Bladen är smala, rännformade och grågröna. Axsamlingen består av ett hanax och ett eller två honax. Honaxen hänger på tunna skaft och är ovala, Dystarr fem till sju millimeter breda, och har tio till tjugo blommor. Axfjällen är ljusbruna, kortspetsade och lika breda som fruktgömmena, vilka är platta och blekgröna, utan spröt. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Dystarr Dystarr liknar mest sumpstarr (C. magellanica), men den senare har platta, mer rent gröna blad och långspetsade axfjäll som är tydligt smalare är fruktgömmena. En annan art som också liknar dystarr är myggstarr (C. rariflora), som dock avviker genom smalare honax med färre än tio blommor.

Dystarr

Utbredning. Dystarr är vanlig i hela landet, den växer i blöt torv i myrar och gungflyn. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet limosa kommer av latinets limus (dy, gyttja) och betyder 'växer i dy'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelim.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg