Ölandsstarr

Carex ligerica J. Gay

Vetenskapliga synonym: C. schreberi auct.

Ølandsstorr Skrænt-Star Fransösische Sand-Segge

Ölandsstarr

Beskrivning. Ölandsstarr är ett spensligt halvgräs med krypande jordstam. Stråna har en äggformig axsamling bestående av flera likformiga ax som har hanblommor vid basen och honblommor upptill. Axfjällen är mörkbruna. Fruktgömmena är ljusbruna, plattade med ett utdraget spröt och en avsatt vingkant. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Ölandsstarr kan förväxlas med den betydligt allmännare arten sandstarr (C. arenaria), men den senare är grövre, har ljusbruna axfjäll och ax med hanblommor upptill och honblommor nedtill.

Utbredning. Ölandsstarr är sällsynt och har sin huvudsakliga förekomst på Öland, men finns också på Gotland och i Blekinge. Den växer på sandiga marker nära havet, dock ej på flygsand som sandstarren (C. arenaria). Vanligen förekommer den på kulturpåverkade marker, som igenvuxna åkrar och vägkanter. Första fynduppgift är från Loperstad vid Runsten på Öland och publicerades 1838 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ligerica betyder 'från Loire' och kommer av Liger som är latinets namn på floden Loire.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelig.html
Senaste uppdatering: 12 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg