Harstarr

Carex leporina L.

Vetenskapliga synonym: C. ovalis Gooden., C. leporina L. var. argyroglochin (Hornem.) W. D. J. Koch
Svenska synonym: silverstarr

Harestorr Hare-Star Jänönsara Oval Sedge Hasen-Segge

Harstarr Beskrivning. Harstarr är en tuvad starr med likformiga ax. Stråna kan bli upp till 30 centimeter höga och är ganska grova, styva och sträva. Bladen är platta, ganska smala och ungefär hälften så långa som stråna, de nedersta bladslidorna är rödbruna och ibland något upprispade i kanten. Axsamlingen består av fyra eller fem, likformiga ax, som vanligen sitter tydligt åtskilda. Axen är bruna, ovala och avsmalnande mot basen. Harstarr Hanblommorna sitter vid basen av axen och honblommorna i toppen. Axens stödblad är oansenliga. Axfjällen är bruna och spetsiga med smal hinnkant. Fruktgömmena är bruna och tilltryckta i axen, de är äggrunda med smalt spröt som i kanten har en bred vingkant. Honblommorna har två märken och plattad nöt. En skuggform med vitaktiga axfjäll och gröna fruktgömmen har kallats silverstarr och blev tidigare betraktad som en varietet eller underart.
Harstarr Harstarr ser mycket speciell ut med sina bruna, rundat ovala, likformiga ax, som ser ut som små hartassar. Den kan förväxlas med den sällsynta införda arten kanadastarr (C. tribuloides), som dock skiljs genom tätare axsamling och längre fruktgömmen med brett spröt. Harstarr påminner även något om lämmelstarr (C. macloviana), men den senare skiljs genom att alla axen sitter gyttrade i en pyramidformad samling.

Harstarr Utbredning. Harstarr är vanlig från Skåne till Hälsingland, men förekommer mindre allmänt upp till Åsele Lappmark. Den växer på fuktig näringsfattig mark, på hyggen, betesmarker och i diken. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet leporina kommer av latinets Lepus (hare) och syftar på axens likhet med hartassar.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelep.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg