Slakstarr

Carex laxa Wahlenb.

Finnmarksstorr Finstilket Star Velttosara

Beskrivning. Slakstarr är en gänglig, ljusgrön starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Stråna växer enstaka från utlöpare som utgår från jordstammen, de är veka och blir med tiden båglikt böjda. Vid basen av stråna sitter matt blekbruna bladslidor. Bladen är platta, ljusgröna och samlade vid stråbasen. Axsamlingen består av ett hanax och ett eller två honax. Honaxen är smalt ovala och sitter långt åtskilda, hängande på långa tunna skaft. Axfjällen är trubbiga, ljust rödbruna med gulaktigt mittparti och nästan lika breda som de blekgröna, plattade fruktgömmena. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Slakstarr känns lättast igen på den ljusgröna färgen, de långt åtskilda, hängande honaxen och de breda rödbruna axfjällen.

Utbredning. Slakstarr är sällsynt och förekommer endast i norra Sverige, från Hälsingland till Torne Lappmark. Den växer i blöta, näringsrika myrar med rörligt ytvatten. Arten uppträder för det mesta fåtaligt, ofta ibland högre vegetation, och kan vara svår att få syn på. Första fynduppgift är från Enontekis i Torne Lappmark och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet laxa kommer av latinets laxus (slak) och syftar på det böjda, veka strået och de slakt hängande honaxen. Det svenska namnet slakstarr skall inte förväxlas med slokstarr (C. pseudocyperus).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelax.html
Senaste uppdatering: 18 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg