Trådstarr

Carex lasiocarpa Ehrh.

Vetenskapliga synonym: C. filiformis auct.

Trådstorr Tråd-Star Jouhisara Slender Sedge Faden-Segge

Honax Beskrivning. Trådstarr är en ganska högväxt starr som växer med enstaka strån från en krypande jordstam. Stråna kan bli upp till en meter höga och har mörkt rödbruna basala bladslidor. Bladen är rännformade och kan bli en meter långa, men är bara två till tre millimeter breda. Arten har skilda han- och honax, axsamlingen består av ett till tre hanax och ett till tre honax. Axfjällen är brunaktiga med utdragen udd och fruktgömmena är tätludna, gulbruna till gråsvarta och har kort näbb. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Axsamling Trådstarr förekommer vanligen i stora glesa bestånd, men den har oftast få ax och eftersom bladen är så smala ger den sällan ett dominerande intryck. Den hybridiserar med flera andra arter, till exempel jättestarr (C. riparia).

Trådstarr

Utbredning. Trådstarr är allmän i hela landet. Den växer på magra myrar, till exempel gungflyn, torvmossar och vid sjö- och bäckstränder. Arten förekommer ofta i stort antal och är ett dominerande inslag i många norrländska myrar. Första fynduppgift publicerades 1788 (Nordstedt 1920).

Trådstarr

Etymologi. Artnamnet lasiocarpa kommer av grekiskans lasios (hårig) och karpos (frukt), vilket syftar på artens håriga fruktgömmen. Det äldre latinska namnet Carex filiformis har också använts på arten luddstarr (C. tomentosa).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelas.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg