Nordstarr

Carex lapponica O. Lang

Vetenskapliga synonym: C. canescens L. f. ssp. lapponica (O. Lang) Hiitonen, C. canescens L. f. var. subloliacea Laest.
Svenska synonym: slätsprötig gråstarr

Lappstorr Laplands-Star Lapinsara

Nordstarr Beskrivning. Nordstarr är en späd, föga tuvbildande art med likformiga ax. Bladen är smala, bara upp till en och en halv millimeter. Axen är nästan klotrunda och har hanblommor nedtill och honblommor upptill. Fruktgömmena är elliptiska, först grönaktiga sedan brunaktiga, med kort slät näbb. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Nordstarr kan förväxlas med gråstarr (C. canescens), men den senare är grövre och tydligt tuvad, Nordstarr och har bredare blad, äggformade ax, samt mer avlånga fruktgömmen med sträv näbb. Arten liknar också nickstarr (C. brunnescens), som dock har en lång och tydlig slits vid fruktgömmenas mynning.

Utbredning. Nordstarr är sällsynt och förekommer endast i nordligaste Sverige. Den växer på fuktiga marker, bland annat i myrar.

Etymologi. Artnamnet lapponica är en latinisering av Lappland.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelap.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg