Ripstarr

Carex lachenalii Schkuhr

Vetenskapliga synonym: C. lagopina Wahlenb.

Rypestorr Rype-Star Riekonsara Rjúpustör Hare's-foot Sedge

Ripstarr

Beskrivning. Ripstarr är ett lågväxt, tuvat halvgräs med likformiga ax. Strået är styvt upprätt och bladen är platta och gröna, de basala bladslidorna bruna. Axsamlingen är tät och består av tre eller fyra rundade ax som har hanblommor vid basen. Axfjällen är mörkbruna med ljusare mittnerv. Fruktgömmena är bruna och har en kort utdragen näbb. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Axsamling Arter som nickstarr (C. brunnescens) och gråstarr (C. canescens) skiljer sig från ripstarr bland annat genom fler, mer glest sittande ax och vekare strån. Arten myrstarr (C. heleonastes) skiljs genom hopvikta, ljust blågröna blad. Ripstarr erinrar i utseende också något om fjällstarr (C. norvegica), men den senare har helt svarta axfjäll, fruktgömmen utan avsatt näbb, samt tre märken och trekantig nöt.

Ripstarr

Utbredning. Ripstarr är vanlig i fjälltrakterna, från Dalarna till Torne Lappmark. Den växer på all slags fuktig mark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lachenalii hedrar den schweiziske professorn Werner de la Chenal (1736-1800) och betyder 'la Chenals starr'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Fjellripan (Tetrao lagopus) tycker om och närer sig till en del med denna Starrs frön, hvadan det namn, som WAHLENBERG gaf arten då han bestämde den."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carelac.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg