Ängsstarr

Carex hostiana DC.

Vetenskapliga synonym: C. hornschuchiana Hoppe, C. fulva auct.
Svenska synonym: gulstarr

Engstorr Skede-Star Hostinsara Tawny Sedge Saum-Segge

Ängsstarr, honax Beskrivning. Ängsstarr är en medelstor starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Strået är rakt, styvt och strävt, speciellt upptill. Bladen är platta, blekgröna och ganska korta, de nedre bladslidorna är ljusbruna. Axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax. Ängsstarr Honaxen är upprätta och sitter långt åtskilda. Axfjällen är gulbruna och hinnkantade. Fruktgömmena är gulaktiga med tydliga nerver och en ganska långt utdragen, sträv näbb. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Ängsstarr liknar inte någon annan starr och kan lätt kännas igen på honaxens gula färg, de med näbbar försedda fruktgömmena och det särskilt under hanaxet mycket sträva strået.

Ängsstarr Utbredning. Ängsstarr förekommer huvudsakligen i södra Sverige, men har flera lokaler i kalkrika delar av Mellansverige. Den är en karaktärsart på kalkrika fuktängar och stränder. Första fynduppgift publicerades år 1790 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hostiana hedrar den österrikiske botanisten och läkaren Nicolaus Host (1761-1834).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carehos.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg