Kolstarr

Carex holostoma Drejer

Kluftstorr Gaffel-Star Tundrasara

Kolstarr Beskrivning. Kolstarr är en lågväxt starr med styvt upprätta strån och täsittande ax. Stråna är sträva och blir omkring tjugo centimeter höga, vid basen är de omgivna av brunvioletta bladslidor. Bladen är platta, grågröna och kortare än strået. Axsamlingen består av två, små, cylindriska honax som sitter gyttrade Kolstarr och tuvsäv kring ett kort toppställt hanax. Stödbladen är mycket korta. Axfjällen är kolsvarta. De rundade fruktgömmena är först blekgröna med papillös yta, men blir med tiden allt mörkare och till slut svarta och vid mognaden helt överensstämmande med axfjällen i färg. Kolstarr Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Kolstarr ser mest ut som en mörk fjällstarr (C. norvegica), men den senare skiljs genom att även det översta axet är delvis honligt.

Utbredning. Kolstarr förekommer sällsynt och lokalt på översilad grusmark, klippor och klipphyllor i fjällen. Arten är bara funnen i Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Riksgränsen 1935, ett fynd som gjordes av Axel Nygren och publicerades av Nils Hylander (Hylander 1954).

Kolstarr och tuvsäv Etymologi. Artnamnet holostoma kommer av grekiskans holos (hel) och ostomon (mun) och betyder 'med hel mun', vilket syftar på fruktgömmenas mynning.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carehol.html
Senaste uppdatering: 22 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg