Grusstarr

Carex hirta L.

Lodnestorr Håret Star Karvasara Hairy Sedge Behaarte Segge

Grusstarr Beskrivning. Grusstarr är en medelstor starr med enstaka strån från en krypande jordstam. Bladen är platta och finhåriga, med tätt vithåriga bladslidor. Arten har skilda han- och honax. Hanaxen är ofta flera och sitter en bit ovanför det översta honaxet. De två eller tre honaxen är omkring två centimeter långa, upprätta och sitter ganska långt åtskilda på strået. Det nedersta honaxet sitter ofta nära marken i vecket av ett stödblad som är nästan lika långt som strået. Honax av grusstarr Axfjällen är blekbruna, ofta med grön mittnerv och en lång utdragen udd. Fruktgömmena är gulaktiga med långt spröt och tätt finhåriga över hela ytan. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Grusstarr är en av de få starrar (Carex) som har håriga fruktgömmen och ingen av de övriga liknar den i axens och bladslidornas utseende. I sin allmänna Honax av grusstarr byggnad har grusstarr en viss likhet med den sällsynta arten finnstarr (C. atherodes), som dock är större och grövre och har kala fruktgömmen med djupt kluvet spröt. Utbredning. Grusstarr är en vanlig art som förekommer från Skåne till Uppland, sällsynt norrut till Pite Lappmark. Den är en av de få starrarter som förekommer på torra, sandiga eller grusiga marker, och den hittas ofta i vägkanter. Grusstarr Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hirta kommer av latinets hirtus (hårig) och syftar på artens påfallande behåring.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Grus och Sand är egenteligen den jordmån hwaruti denne Starrart gärna wäxer med sina krypande Rötter; men om den skall trifwas, bör bottnen wara fucktig. Den är wäl således icke tjenlig på alla sandige ställen, ehuru den wore förmånligare derföre, at gräset är mjukare, och begärligare ätes af Kreaturen än Sandstarren."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carehir.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg