Hartmansstarr

Carex hartmanii Cajander

Vetenskapliga synonym: C. emasculata V. I. Krecz.
Svenska synonym: långaxig klubbstarr

Hartmansstorr Hartmans Star Patukkasara Hartmans Segge

Hartmansstarr Beskrivning. Hartmansstarr är ett ofta högväxt halvgräs som växer med enstaka strån från en krypande jordstam. Axen är likformiga, cylindriska och sitter ganska glest, de övre är ibland gyttrade. Hanblommorna sitter samlade vid basen av det översta axet. Axfjällen är spetsigt utdragna, svarta med ljusgrön mittnerv. Fruktgömmena är ljusgröna. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Hartmansstarr ser ut som missbildade exemplar av Hartmansstarr hundstarr (C. nigra) där de normalt rent hanliga toppaxet utbildat fruktgömmen i spetsen, hundstarr har dock två märken och plattad nöt. Arten klubbstarr (C. buxbaumii) skiljs genom rundade ax och större fruktgömmen.

Hartmansstarr

Utbredning. Hartmansstarr är en sydsvensk art som förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Den växer på fuktig kalkrik ängsmark, och är oftast sparsamt förekommande på sina växtplatser. Första fynduppgift. Arten beskrevs av Aarno Cajander i en artikel i tidskriften Annales Botanici Societatis Zoologicæ-Botanicæ Fennicæ Vanamo 5 (5) år 1935, och arten uppges då från ett flertal platser i Sverige.

Etymologi. Artnamnet hartmanii hedrar botanisten Carl Johan Hartman (1784-1849) och betyder 'Hartmans starr'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carehar.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg