Österbottensstarr

Carex halophila F. Nyl.

Vetenskapliga synonym: C. recta auct., C. salina auct., C. salina auct. f. ostrobottnica Almq., C. salina auct. ssp. halophila (F. Nyl.) Almq., C. salina auct. var. ostrobottnica (Almq.) Saxén
Svenska synonym: österbottenstarr

Österbottenstorr, Spreklestorr Ishavs-Star Suolasara

Beskrivning. Österbottensstarr är ett medelstort, flerårigt halvgräs med skilda han- och honax. Arten har långa utlöpare och bildar oftast vida tuvor med många vegetativa skott och få axbärande strån. De vegetativa skotten är vanligen högre än de axbärande. Stråna är styva, drygt halvmeterhöga och har mörkt rödbruna bladslidor vid basen. Bladen är platta, grågröna, omkring en halv centimeter breda, och vanligen kortare än stråna. Hanaxen är två eller tre. De två till fyra honaxen är vanligen upprätta, inte sällan har vissa honax hanblommor i toppen. Axfjällen är längre än fruktgömmena, ljusbruna med ljusare mittnerv som löper ut i en långsmal udd, mittnerven är slät eller endast svagt papillös. Fruktgömmena är grågröna till brunaktiga, plattade och ganska fint papillösa, med ett kort, något uppsvällt spröt. Honblommorna har två märken och plattad, tvärveckad nöt.
Österbottensstarr är mycket lik saltstarr (C. vacillans), men den senare skall ha axfjäll som är mörkare med starkare papillöst mittparti, samt grovt papillösa fruktgömmen med smalare spröt. Skillnaderna är dock mycket subtila och svåra att använda för att skilja arterna åt. Österbottensstarr uppfattas ofta som en hybrid av oklart ursprung.

Utbredning. Österbottensstarr är sällsynt och förekommer endast i Norrbotten, på havsstränder vid Bottenviken.

Etymologi. Artnamnet halophila kommer av grekiskans hals (salt, hav) och philos (vän) och betyder saltälskande, vilket syftar på växtplatsen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carehal.html
Senaste uppdatering: 15 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg