Klotstarr

Carex globularis L.

Granstorr Kugle-Star Pallosara

Klotstarr Beskrivning. Klotstarr är ett lågväxt, flerårigt halvgräs med krypande jordstam och skilda han- och honax. Den växer i glesa tuvor och blir två till tre decimeter hög. Stråna är späda, släta och har rödaktiga bladslidor vid basen. Bladen är platta, ljusgröna, ganska smala, raka och upprätta. Hanaxet når högre än de två eller tre honaxen, vilka är äggrunda, fåblommiga och sitter glest, det nedre i vecket av ett ganska långt och grönt stödblad. Axfjällen är mörkbruna, trubbiga Klotstarr och hinnkantade. Fruktgömmena är filtludna och nästan klotrunda med ett kort spetsigt spröt. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Klotstarr kännetecknas av de rödaktiga basala bladslidorna och de åtskilda honaxen med filtludna fruktgömmen.

Klotstarr

Utbredning. Klotstarr förekommer från Bohuslän i söder till Torne Lappmark i norr. Den är vanlig bara i norra Sveriges skogsland, från Dalarna till Pite Lappmark, i övrigt är den sällsynt. Arten växer i fuktiga barrskogar, ofta i tuvig mark nära kärr. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Carl von Linné i Flora Lapponica 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet globularis kommer av latinets globus (klot) och betyder 'med små klot', vilket syftar på fruktgömmena.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Strå knappt fotshögt, mycket spensligt, af ett svinborsts tjocklek, naket. Blad tunna, ungefär af stråets längd."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careglo.html
Senaste uppdatering: 19 april 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg