Isstarr

Carex glacialis Mack.

Vetenskapliga synonym: C. pedata Wahlenb.
Svenska synonym: fotstarr

Rabbestorr Bræ-Star Varvassara Dvergstör Glacier Sedge

Isstarr Beskrivning. Isstarr är en tätt tuvad, oftast mycket lågväxt starr med skilda han- och honax. Tuvorna omges vid basen av vida, tydligt nerviga och något rödaktiga fjolårsbladslidor. Bladen är trådsmala och mer eller mindre kölade. Stråna når ett stycke över bladen och har Isstarr ett kortskaftat hanax i toppen och under detta två eller tre, små, fåblommiga, runda, upprätta honax. Axen sitter ofta mycket tätt och det kan se ut som de tillsammans utgör ett enda toppställt ax. Axfjällen är trubbiga, svartbruna till rödbruna med ljusare mittnerv och hinnartad spets. Fruktgömmena är svartbruna, rundat trekantiga med ett kort avsatt spröt. Isstarr Honblommorna har tre märken och rödbrun, trekantig nöt.
Isstarr har ett mycket typiskt utseende genom sitt låga, tätt tuvade växtsätt och små, fåblommiga, upprätta honax med svartbruna fruktgömmen. Den kan inte förväxlas med andra arter, men är ofta mycket svår att få syn på.

Isstarr

Utbredning. Isstarr är sällsynt och förekommer endast i fjällen, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på torra, vindpinade hedar på Isstarr kalkrik mark. Första fynduppgift är från Virijaure i Lule Lappmark där den hittades av Wahlenberg, fyndet publicerades år 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glacialis kommer av latinets glacies (is) och betyder 'växer vid is'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careglc.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg