Slankstarr

Carex flacca Schreb.

Vetenskapliga synonym: C. diversicolor auct., C. glauca Scop.

Blåstorr Blågrøn Star Vahasara Grástör Glaucous Sedge Blaugrüne Segge

Slankstarr Beskrivning. Slankstarr är en medelstor starr med krypande jordstam, platta blad och skilda han- och honax. Hela växten är ljust grågrön. De två eller tre hanaxen är mörkbruna. Honaxen är vanligen också två eller tre, ganska långa, skaftade och blir till slut hängande. Axfjällen är mörkbruna med ljus mittnerv. Fruktgömmena är först ljusbruna men blir med tiden ganska mörka. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Slankstarr Slankstarr har en påfallande ljust grågrön färg som ger dess växtplatser ett speciellt utseende. Den påminner något om hundstarr (C. nigra), men den senare har kolsvarta axfjäll med grön mittnerv, plattade ljusgröna fruktgömmen, samt honblommor med två märken och platt nöt.

Honax Utbredning. Slankstarr är allmän i vissa områden i södra Sverige, till exempel i Uppland, Skåne och på Öland och Gotland, men utbredningen har stora luckor. Den växer på kalkrika fuktängar. Första fynduppgift är från Jumkil i Uppland och publicerades år 1788 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet flacca kommer av latinets flaccus (slak) och syftar på de hängande honaxen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careflc.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg