Knagglestarr

Carex flava L.

Gulstorr Gul Star Keltasara Hnúðastör Large Yellow-sedge Gewöhnliche Gelb-Segge

Axsamling

Beskrivning. Knagglestarr är en tuvad, tämligen lågväxt starr som blir omkring tre decimeter hög och har skilda han- och honax. Bladen är ljusgröna, platta och omkring en halv centimeter breda. Axsamlingen består av ett oskaftat hanax och två eller tre honax. Honaxen sitter tätt och är rundade, det nedersta honaxets stödblad är ofta nedåtriktat och är så långt att det skulle nå över hanaxets topp. Axfjällen är ljusbruna med grönaktig mittnerv. Fruktgömmena är gula med långt utdraget, något böjt spröt, vilket ger honaxen ett taggigt utseende. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Knagglestarr tillhör den så kallade 'flava'-gruppen, som består av fler delvis svårskilda arter. Inom denna grupp har knagglestarr de längsta fruktgömmespröten vilket gör att den ofta är lätt att skilja från de andra arterna. Axsamling Den sällsynta näbbstarren (C. lepidocarpa), som växer i kalkkärr, liknar knagglestarr men skiljs genom korta stödblad, åtskilda honax, kortare fruktgömmespröt och smalare blad. Arten ärtstarr (C. viridula) är mer lågväxt och har mycket mindre honax med mycket korta fruktgömmespröt. Arten grönstarr (C. demissa) ser ut som en hybrid mellan knagglestarr och ärtstarr men är fertil och har långt åtskilda honax, ofta en grönare färg, samt mer eller mindre utpräglat 'S-böjd' stjälk. Flera av de ovan nämnda arterna är oklart Axsamling avgränsade och i många fall svåra att skilja från varandra. På platser där flera arter växer tillsammans bildas korsningar vilka är mer eller mindre lika föräldrarterna men vanligen med helt tomma fruktgömmen. Speciellt vanlig är hybriden mellan knagglestarr och ärtstarr.

Utbredning Knagglestarr finns i nästan hela landet men är vanligast i södra Norrland. Den växer på fuktig mark, till exempel i diken och skogskärr. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet flava kommer av latinets flavus (gul) och syftar på fruktgömmenas och honaxens gula färg.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carefla.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg