Rankstarr

Carex elongata L.

Langstorr Forlænget Star Pitkäpääsara Elongated Sedge Walzen-Segge

Rankstarr Beskrivning. Rankstarr är en hårt tuvad, medelstor starr med likformiga ax. Stråna är upp till en halv meter långa, slaka och hänger ut från tuvorna, de är vasst trekantiga, sträva och omges vid basen av grågula bladslidor. Bladen är platta, smala och ljusgröna, ofta lika långa som stråna. Axsamlingen är upp till sex centimeter lång och har ett tiotal, glest sittande, likformiga ax, med honblommor upptill och hanblommor vid basen. Axen är ungefär en centimeter långa och ganska tätblommiga. Rankstarr Axfjällen är ljusbruna, hinnkantade och kortare än fruktgömmena som är elliptiska, gulbruna, starkt nerviga och utböjda där de sitter i axen. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Rankstarr ser mycket karaktäristisk ut med sina täta tuvor med smala ljusgröna blad, slokande, sträva strån och ljusbruna, likformiga ax med utböjda fruktgömmen.

Rankstarr Utbredning. Rankstarr är vanlig på näringsrik fuktig mark, ofta ganska blött, i alkärr, källskogar och stränder. Den förekommer från Skåne till Lycksele Lappmark. Första fynduppgift är från Uppsala 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet elongata kommer av latinets elongare (förlänga) och betyder utdragen, vilket syftar på axsamlingen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careelo.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg