Stjärnstarr

Carex echinata Murray

Vetenskapliga synonym: C. leersii Willd., C. muricata auct., C. stellulata Gooden.

Stjernestorr Stjerne-Star Tähtisara Ígulstör Star Sedge Igel-Segge

Stjärnstarr Beskrivning. Stjärnstarr är en oftast lågväxt, tuvad starr med likformiga ax. Stråna är släta, styva och upprätta. Bladen är något rännformade och kortare än strået. Axsamlingen är omkring fyra centimeter lång och består av tre till fem gulbruna ax som sitter åtskilda. Mellan axen blir strået ofta något sicksackformat. Axen har hanblommor vid basen och honblommor upptill. Stjärnstarr Fruktgömmena är gulbruna och stjärnlikt utspärrade, de har rundad bas och ett ganska långt och strävt spröt. Axfjällen är trubbiga, äggrunda och brunaktiga med grönaktig mittnerv. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Stjärnstarr känns lätt igen på de stjärnlikt utspärrade fruktgömmena. Arten liknar mest repestarr (C. loliacea), men denna skiljs genom fåblommiga ax och bleka fruktgömmen utan spröt.

Stjärnstarr

Utbredning. Stjärnstarr är vanlig på näringsfattiga och fuktiga marker från Skåne till Västerbotten, men den förekommer sällsynt till Torne Lappmark. Den påträffas ofta i fuktig skogsmark, fuktängar, diken, på hyggen och myrar. Första fynduppgift är från Jumkil, Uppland och publicerades 1778 (Nordstedt 1920).

Stjärnstarr

Etymologi. Artnamnet echinata kommer av grekiskans ekhinos (igelkott) och betyder 'med piggar', vilket syftar på de utspärrade, sprötförsedda fruktgömmena.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careech.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg