Spädstarr

Carex disperma Dewey

Vetenskapliga synonym: C. tenella Schkuhr

Veikstorr Tofrøet Star Hentosara Zarte Segge

Spädstarr Beskrivning. Spädstarr är en liten och tunn starr med krypande jordstam och fåblommiga, likformiga ax. Stråna är sträva, mycket späda och något slaka, de växer få tillsammans från den trådfina, grenade jordstammen. Bladen är platta, smala, ljusgröna och blir nästan lika långa som stråna. Axsamlingen är gles och har tre eller fyra, små och fåblommiga ax som endast har en till tre honblommor nedtill och några få hanblommor upptill. Axfjällen är vitaktiga med utskjutande udd. Fruktgömmena är gulgröna, trinda och elliptiska med ett mycket kort spröt, ryggsidan är kullrig utan tydliga nerver. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Spädstarr är mest lik en späd repestarr (C. loliacea), men den senare är tuvad och skiljs dessutom genom plattade och långsmala fruktgömmen, ax med fler honblommor, samt att hanblommorna sitter vid axens bas.

Spädstarr

Utbredning. Spädstarr är sällsynt och förekommer huvudsakligen i det norrländska skogslandet men är funnen så långt söderut som i Småland och Östergötland. Den växer vanligen i sumpiga mossrika skogar, vid källdrag och bäckar. Första fynduppgift är från norra Sverige och publicerades 1845 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet disperma kommer av grekiskans di (två) och sperma (frö) och syftar på axens få fruktgömmen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caredsp.html
Senaste uppdatering: 13 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg