Glesstarr

Carex distans L.

Grisnestorr Fjernakset Star Välisara Distant Sedge Entferntährige Segge

Glesstarr Beskrivning. Glesstarr är ett ganska lågväxt, tätt tuvat halvgräs med skilda han- och honax. Stråna blir upp till fyra decimeter höga och har brungula bladslidor vid basen. Bladen är platta, något grågröna och tydligt kortare än stråna. Axsamlingen har ett ensamt hanax och två eller tre honax. Honaxen sitter långt åtskilda och är upprätta och ganska glesblommiga, deras stödblad är välutvecklade och bladlika. Axfjällen är brunaktiga med grön mittnerv och avsatt uddspets. Fruktgömmena sitter snett framåtriktade i axen, de är matta, gulgröna eller gulbruna med ett par grova nerver och kort avsatt spröt. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Glesstarr Glesstarr ser mycket speciell ut med sina långt åtskilda honax. Den kan förväxlas med den sällsynta arten prickstarr (C. punctata), men den senare är ljusgrön med blad av strånas längd, samt släta glänsande nervlösa fruktgömmen som vid mognaden blir finprickiga.

Glesstarr Utbredning. Glesstarr förekommer sparsamt på havsstrandängar från Bohuslän till Uppland. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet distans är latin och betyder gles, namnet syftar på att honaxen sitter glest.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caredis.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg