Nålstarr

Carex dioica L.

Tvibustorr Tvebo Star Äimäsara Sérbýlisstör Dioecious Sedge Zweihäsige Segge

Honax Beskrivning. Nålstarr är tvåbyggare (dioik), det vill säga den har skilda han- och honplantor, vilket skiljer den från alla andra svenska starrarter utom lappstarr (C. parallela). Strået är kort, knappt två decimeter, och avslutas med ett ensamt ax. Bladen är trådsmala. Hanplantorna har ett smalt elliptiskt hanax med ljusbruna axfjäll. Hanax Honplantorna har ett cylindriskt honax med blankt mörkbruna, utspärrade fruktgömmen med en kort sträv näbb. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Nålstarr kan bara förväxlas med den i fjällen förekommande arten lappstarr (C. parallela), som också är tvåbyggare men skiljer sig genom smalare honax och smalare fruktgömmen med slät näbb.

Honax Utbredning. Nålstarr är ganska vanlig i hela landet, från Skåne till Torne Lappmark. Den växer i myrar, ofta på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dioica kommer av latinets dioicus (tvåbyggare) och syftar på att arten har skilda han- och honplantor.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caredio.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg