Vispstarr

Carex digitata L.

Svenska synonym: fingerstarr

Fingerstorr Finger-Star Sormisara Fingered Sedge Finger-Segge

Vispstarr

Beskrivning. Vispstarr är en ganska lågväxt starr som bildar små tuvor som tillväxer centralt från en kort jordstam. Stråna kan bli upp till tre decimeter höga och har vinröda basala bladslidor. Bladen är platta och upp till en halv centimeter breda. Arten har skilda han- och honax och axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax, av vilka vanligen ett når över hanaxet. Honaxen är uppåtriktade och glesa. Axfjällen är rödbruna. Fruktgömmena är omvänt finhåriga, äggrunda med kort näbb. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Axsamling Vispstarr kan även vegetativt kännas igen på sina vinröda basala bladslidor. Den liknar mest åsstarr (C. pallens), vilken skall skilja sig genom rundare och trubbigare fruktgömmen och ljusare axfjäll och ljusare stödblad till nedre honaxet. De två arterna är dock oklart avgränsade från varandra. Arten fågelstarr (C. ornithopoda) liknar också vispstarr, men den förra är mindre och har ljusbruna bladslidor, ljusbruna axfjäll, samt kortare honax. En viss likhet finns också med frösöstarr (C. pediformis), som dock är större med långa strån, längre avstånd mellan honaxen, samt har krypande jordstam och är mattbildande.

Axsamling i blom

Utbredning. Vispstarr är en av de vanligaste skogsväxterna i södra Sverige, men saknas längst i norr. Den växer i torra löv- och barrskogar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Axsamling i blom

Etymologi. Artnamnet digitata är latin och betyder 'med fingrar', namnet syftar på axsamlingens utseende. Det svenska namnet vispstarr skall inte förväxlas med vippstarr (C. paniculata).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caredig.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg