Grönstarr

Carex demissa Hornem.

Vetenskapliga synonym: C. oederi auct. ssp. oedocarpa Andersson, C. oedocarpa (Andersson) H. Lindb., C. tumidicarpa Andersson, C. viridula Michx. ssp. oedocarpa (Andersson) B. Schmid

Grønstorr Grøn Star Lännenhernesara Common Yellow-sedge Aufsteigende Gelb-Segge

Grönstarr Beskrivning. Grönstarr är en tämligen lågväxt starr med skilda han- och honax. Strået har nedliggande bas men blir mot spetsen uppstigande, ofta är strået 'S-böjt'. Bladen är platta och tre till fyra millimeter breda. Axsamlingen består av ett skaftat hanax och två till fyra honax som sitter ganska glest, vanligen med ett honax långt ner på strået i vecket av ett blad. Honaxen är grönaktiga och har ganska korta spröt på fruktgömmena. Axfjällen är blekbruna och spetsiga. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt. Artens status har länge varit oklar och den har ofta betraktats som en underart av ärtstarr (C. viridula), numera anser man dock att grönstarr skall behandlas som en egen art.
Grönstarr Grönstarr tillhör den kritiska så kallade 'flava-gruppen' och liknar mest den ganska vanliga hybriden mellan knagglestarr (C. flava) och ärtstarr (C. viridula), som dock alltid är steril och saknar nötter i fruktgömmena. Arten knagglestarrskiljs genom större och gulare honax och fruktgömmen med betydligt längre spröt, och ärtstarr har också gulare honax och saknar grönstarrens bågböjda uppstigande, nästan 'S-böjda' strån och dess lågt sittande nedersta honax.

Grönstarr Utbredning. Grönstarr finns huvudsakligen i södra Sverige, men har vissa förekomster längs kusten upp till Norrbotten. Arten växer oftast i fuktiga kulturskapade miljöer som vägdiken, vid skogsbilvägar och på upplagsplatser i skogen. Första fynduppgift är från Rånäs, Uppland, varifrån arten beskrevs som Carex tumidicarpa av N. J. Andersson i Botaniska Notiser 1849. Anderssons insamling av grönstarr från Rånäs finns bevarad i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Etymologi. Artnamnet demissa kommer av latinets demissus (låg).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"...Men i en hage invid Rånäs bruk, på ett fuktigt ställe, der på spridda fläckar alla de 3 omnämnda arterne ymnigt förekommo, insamlade jag äfven en 4:de, hvilken så alldeles står lika midt emellan C. Oederi och C. Hornschuchiana, som C. lepidocarpa mellan C. flava och fulva...
...Då jag icke ännu öfvertygat mig om hybridisationen bland starrarterna (i detta fall lägger åtminstone local intet hinder i vägen), kan jag icke säga, om denna kuriösa form, hvilken jag benämnt C. tumidicarpa, uppkommit af C. Oederi och C. Hornschuchiana"

Ur II. Phyographiska Afdelningen. 1. Carex tumidicarpa av N. J. Andersson (Botaniska Notiser 1849)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caredem.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg