Plattstarr

Carex disticha Huds.

Vetenskapliga synonym: C. intermedia Gooden.

Duskstorr Toradet Star Kahtaissara Brown Sedge Zweizeilige Segge

Plattstarr Beskrivning. Plattstarr är en ganska högväxt starr med likformiga ax. Den har en krypande, grenig jordstam som bildar talrika utlöpare vilket gör att den oftast växer i stora bestånd. Stråna, som kan bli nästan meterhöga, är sträva och omges vid basen av gulbruna bladslidor. Bladen är ungefär lika långa som stråna, blågröna, breda, platta och jämnt avsmalnande till en vass spets. Axsamlingen är fyra till sex centimeter lång och består av talrika, mer Plattstarr eller mindre likformiga ax som oftast är rent honliga. De nedersta axen är större och mer distinkta än de övriga, som sitter tätt tillsammans i den plattat cylindriska axsamlingens topp. Mellan de nedre och de övre honliga axen sitter ett antal rent hanliga ax. Axfjällen i honaxen är brunaktiga med grönaktig mittnerv, i hanaxen är de jämnt gråbruna. Fruktgömmena är bruna, plattade och flernerviga på båda sidorna, de har rundad bas och ett utdraget, något vingkantat spröt. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Plattstarr kan knappast förväxlas med andra arter. Fördelningen av de hanliga och honliga axen ger axsamlingen hos plattstarr ett mycket speciellt utseende, den är plattad och tvåsidig och liksom avbruten på mitten där de hanliga axen sitter.

Blommande plattstarr Utbredning. Plattstarr växer på fuktiga kärrängar, i diken och på sjöstränder, inte sällan på kulturpåverkad mark. Den förekommer allmänt från Skåne till Uppland, men mer sällsynt norrut till Ångermanland. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades år 1791 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet disticha kommer av grekiskans di (två) och stikhos (rad) och betyder tvåradig, vilket syftar på axsamlingens utseende.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caredch.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg