Hårstarr

Carex capillaris L.

Hårstorr Almindelig Hår-Star Hapsisara Hárleggjastör Hair Sedge Haar-Segge

Hårstarr

Beskrivning. Hårstarr är en späd, ofta lågväxt och tuvad starr med skilda han- och honax. Stråna kan bli upp till drygt två decimeter höga och har brunaktiga basala bladslidor. Bladen är ganska korta, ljusgröna och platta. Hanaxet är ljusbrunt och ensamt. De två till fyra honaxen är små, glesblommiga och hänger på hårfina skaft. Axfjällen vitaktiga och tidigt avfallande. Fruktgömmena är ljusbruna med kort och utdragen, något sned, näbb. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt. Hårstarr Hårstarr är oftast mycket liten och kan vara svår att få syn på även när den är välutvecklad. De små gråbruna honaxen som hänger på hårfina skaft ger arten ett vackert utseende.

Utbredning. Hårstarr är vanligast i norra Sverige, men förekommer rikligt på sina håll även i södra och mellersta Sverige, till exempel i Uppland. Den växer på fuktig kalkrik mark, som Hårstarr kalkkärr, fuktängar och stränder. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet capillaris kommer av latinets capillus (hår) och syftar på honaxens tunna skaft.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carecpl.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg