Strängstarr

Carex chordorrhiza L. f.

Strengstorr Grenet Star Juurtosara Vetrarkvíðastör String Sedge Fadenwurzel-Segge

Strängstarr

Beskrivning. Strängstarr är ett lågväxt halvgräs med lång krypande, snett uppåtriktad jordstam från vilken enstaka strån utgår. Bladen är korta och smala, rännformiga och grågröna, de nedre bladslidorna är gråbruna. Stråna är släta. Axen är likformiga och sitter så tätt tillsammans i toppen av strået att de ibland ger intryck av att vara ett ensamt ax. De enskilda axen är korta och rundade och har hanblommor upptill och honblommor nedtill. Axfjällen är ljusbruna och trubbiga, och fruktgömmena är stora och bruna. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Strängstarr kan knappast förväxlas med andra arter.

Strängstarr

Utbredning. Strängstarr är ganska vanlig i norra Sverige men avtar i frekvens mot söder. Den växer nästan uteslutande i blöta myrar, med den långa jordstamslika stjälken djupt nedsänkt i vitmossa. Strängstarr Första fynduppgift publicerades 1781 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet chordorrhiza kommer av latinets chorda (sträng) och rhiza (rot) och syftar, liksom det svenska namnet, på den jordstamslika stjälken.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Dess rotstock ligger liksom strängar i den lösa dyn eller bland Hvitmossa (Sphagnum) o. a. mossor, hvilka icke sällan dölja växten så mycket att endast topparne med axen uppsticka. Härpå tyder också artnamnet (chorda=sträng, rhiza=rot). - Strängstarren sällskapar gerna med Dystarren, Droseræ, Scheuchzers-örten o. d."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carecho.html
Senaste uppdatering: 11 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg