Vårstarr

Carex caryophyllea Latourr.

Vetenskapliga synonym: C. praecox Jacq., C. verna Chaix

Vårstorr Vår-Star Kevätsara Spring-Sedge Frühlings-Segge

Vårstarr Beskrivning. Vårstarr är en lågväxt starr som växer med enstaka strån från en krypande jordstam. Stråna har skilda han- och honax och kan bli drygt två decimeter höga. Bladen är korta och platta, de nedre är bågböjda. Axsamlingen har vanligen ett hanax och två honax. Honaxen är korta och elliptiska, det nedersta honaxet har ett uppåtriktat stödblad som är kortare än axsamlingen. Axfjällen är ljusbruna med en ljus grön till gulaktig mittnerv som löper ut i en kort udd. Fruktgömmena är runda, ljusbruna och fint ludna. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Vårstarr liknar backstarr (C. ericetorum), men den senare har mörkare, rödbruna, trubbiga axfjäll med bred hinnkant.

Utbredning. Vårstarr förekommer mest i södra och mellersta Sverige. Den är vanlig i lågväxta ängsmarker, men kan lätt förbises på grund av att den växer enstaka och att den är ganska liten. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1791 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet caryophyllea betyder 'lik karyophyllon' en växt som omnämns av Plinius. Namnet betyder nejlika och kan syfta på någon nejlikväxt (Caryophyllaceae) eller på den bruna kryddan från kryddnejlika (Sizygium aromaticum) som hör hemma i familjen myrtenväxter (Myrtaceae).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carecar.html
Senaste uppdatering: 2 juli 2015
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg