Huvudstarr

Carex capitata L.

Hovudstorr Hoved-Star Nuppisara Hnappstör Capitate Sedge Kopf-Segge

Beskrivning. Huvudstarr är ett halvgräs som växer i små tuvor. Stråna är styvt upprätta och avslutas med ett rundat huvudlikt ax med hanblommor upptill och honblommor nedtill. Fruktgömmena är grönaktiga, breda och platta med kort slät näbb. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Huvudstarr liknar renstarr (C. arctogena), men den senare har mindre ax, brunaktiga och rundare fruktgömmen med en tydligare avsatt, sträv näbb.

Utbredning. Huvudstarr förekommer tämligen sällsynt på fuktiga kalkrika marker i norra Sverige, från Dalarna till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1759 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet capitata kommer av latinets caput (huvud), capitatus (med huvud) och syftar på axets form.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carecap.html
Senaste uppdatering: 10 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg