Gråstarr

Carex canescens L.

Vetenskapliga synonym: C. curta Gooden.

Gråstorr Grå Star Harmaasara Blátoppastör White Sedge Grau-Segge

Gråstarr

Beskrivning. Gråstarr är en tuvbildande art med raka strån och platta grågröna blad. Axen är likformiga, äggrunda och har hanblommor vid basen och honblommor i toppen. Stödbladet under nedersta axet är kort. Axfjällen är vitaktiga till ljusbruna. Fruktgömmena är plattat elliptiska med kort sträv näbb, först grågröna men vid mognaden brunaktiga. Honblommorna har två märken två och plattad nöt.
Gråstarr liknar flera andra starrarter, som nickstarr (C. brunnescens), nordstarr (C. lapponica) och norskstarr (C. mackenziei), men är betydligt vanligare än någon av dessa. Den hybridiserar med ett stort antal andra starrar och det är inte ovanligt att mer eller mindre sterila mellanformer påträffas där flera arter växer tillsammans.

Gråstarr, axsamling Utbredning. Gråstarr är allmän i hela landet, utom på Öland och Gotland där den är sällsynt. Den växer på alla slags fuktiga ställen, som hällkar, diken, sumpskogar och kärr. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet canescens kommer av latinets canescere (gråna, vitna) och syftar på växtens ljust grågröna färg.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carecan.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg