Nickstarr

Carex brunnescens (Pers.) Poir.

Vetenskapliga synonym: C. persoonii Sieber; C. brunnescens ssp. vitilis (Fr.) Kalela, C. vitilis Fr. (var. laetior)
Svenska synonym: hednickstarr (var. brunnescens), kärrnickstarr (var. laetior)

Seterstorr Sæter-Star Polkusara Brownish Sedge Alpen-Grau-Segge

Nickstarr Beskrivning. Nickstarr är ett tuvbildande halvgräs med flera likformiga ax. Stråna är ofta ganska veka och böjda samt mer eller mindre nedliggande. Bladen och stråna är rent gröna och de basala bladslidorna är mörka. Axen är brunaktiga och har hanblommor nedtill och honblommor upptill. Fruktgömmena är elliptiska med en lång tydlig slits från mynningen. Honblommorna har två märken och plattad nöt. Arten delas upp i två varieteter, hednickstarr (var. brunnescens) och kärrnickstarr (var. laetior (F. Nyl.) Holmb.). Hednickstarr har ljusgröna blad, Nickstarr åtskilda ax och blanka fruktgömmen, medan kärrnickstarr har mörkgröna blad, tätare axsamling, matta fruktgömmen och är mer högväxt, med över halvmeterlånga strån.
Nickstarr liknar gråstarr (C. canescens), men den senare är vanligen grågrön i färgen och har styvare strån, ljusare bladslidor, samt saknar slits på fruktgömmena. Nickstarr hybridiserar med en lång rad starrarter och mellanformer påträffas där flera arter växer tillsammans.

Utbredning. Nickstarr är ganska vanlig i norra Sverige, men förekommer sällsynt ned till Småland. Den växer företrädesvis på torra hedar och i skogsmark. Varieteten kärrnickstarr (var. laetior) växer vanligen på fuktiga ställen. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1791 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet brunnescens kommer av latinets brunneus (brun) och betyder 'bli brun', vilket syftar på axens färg.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carebru.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg