Brokstarr

Carex bicolor All.

Kvitstorr Tofarvet Star Hvítstör Bicoloured Sedge Zweifarbige Segge

Brokstarr Beskrivning. Brokstarr är en lågväxt, löst tuvad starr med krypande jordstam och likformiga, tättsittande ax. Stråna blir omkring tjugo centimeter, de är först upprätta men blir med tiden nedliggande. Bladen är platta, smala, ljusgröna, veka och kortare än stråna. Axsamlingen består av två till fyra, små, rundade ax. Stödbladen är vanligen oansenliga, utom det nedersta som ofta når toppen av axsamlingen. Det översta axet har hanblommor vid Brokstarr basen och honblommor upptill, övriga ax är rent honliga. Axfjällen är äggrunda, trubbiga, svarta med ljusgrön mittnerv. Fruktgömmena är rundade och saknar spröt, de är vitgröna med papillös, matt yta. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
De bleka fruktgömmena och kontrasterande mörka axfjällen gör att brokstarr knappast kan förväxlas med andra arter.

Brokstarr

Utbredning. Brokstarr förekommer sällsynt från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på fuktig, kalkrik, sandig eller grusig mark i fjällen, vid bäckar, grusiga sluttningar, på översilningsmark och flytjord. Nedanför fjällen kan arten också påträffas Brokstarr på tidvis översvämmade älvstränder Första fynduppgift är från Lule Lappmark och publicerades av Laestadius 1822 (Nordstedt 1920). Flera exemplar insamlade av Lars Levi Laestadius i Lule Lappmark år 1821 finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dem kan ses i artens bildgalleri.

Brokstarr Etymologi. Artnamnet bicolor kommer av latinets bi (två) och color (färg) och betyder tvåfärgad, vilket syftar på kontrasten mellan de mörka axfjällen och de ljusa fruktgömmena.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer endast på ett ställe i Lule Lappmark, "en liten sandkulle, fuktad af snövattnet, vid öfre Pollauresjöns nordvestra vik" (mellan fjellen Kirkivare och Touddarats)...
...Detta lilla och, såsom vi nyss sett, mycket sällsynta Starrgräs upptäckte LAESTADIUS, som svenskt, 1821, på det ställe vi nyss nämnt..."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carebic.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg