Svartstarr

Carex atrata L.

Svartstorr Sort Star Mustasara Sótstör Black Alpine-Sedge Schwarz-Segge

Svartstarr

Beskrivning. Svartstarr är en medelstor art med krypande jordstam och likformiga ax. Strået är något slakt i toppen och de tydligt skaftade axen därför lutande. Bladen är platta och de basala bladslidorna är mörkbruna. Axen är ganska stora, äggrunda och har hanblommor endast vid basen av de översta axen.

Svartstarr Axfjällen är svarta. Fruktgömmena är brett ovala, först gröna men blir snart mörkbruna. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Svartstarr påminner något om klubbstarr (C. buxbaumii), men den senare har upprätta, nästan oskaftade ax. Andra arter med hängande ax är till exempel svedstarr (C. atrofusca) som skiljs genom svartvioletta fruktgömmen och axfjäll, och sotstarr (C. fuliginosa) som skiljs genom fruktgömmen med långt utdraget spröt.

Svartstarr

Utbredning. Svartstarr är ganska vanlig på kalkrika marker i fjälltrakterna, men finns sällsynt även i skogslandet nedanför fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1702 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet atrata kommer av latinets atratus (svartnande) och syftar på att fruktgömmena ofta blir mörkare vid mognaden.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bland Fjellstarrarne utmärker sig denna art strax med sina breda, skärande blad och sina stora, svarta och gröna ax. Det är en rätt vacker art..."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careatr.html
Senaste uppdatering: 22 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg