Svedstarr

Carex atrofusca Schkuhr

Vetenskapliga synonym: C. ustulata Wahlenb.

Sotstorr Sod-Star Sysisara Scorched Alpine-sedge

Svedstarr

Beskrivning. Svedstarr är ett löst tuvat halvgräs med hängande, likformiga ax. Bladen är platta, grågröna och ganska korta, de basala bladslidorna är gulaktiga. Det översta axet är ett hanax som ser ut som de nedre honaxen, eller ett honax med hanblommor vid basen. Axfjällen är svartvioletta. Fruktgömmena är också svartvioletta och har ett kort spröt. Honblommorna har två eller tre märken och trekantig nöt. Svedstarr Svedstarr påminner mest om sotstarr (C. fuliginosa) som dock har mindre och smalare ax, rännformiga blad och blekare fruktgömmen med långt utdraget, strävt spröt.

Svedstarr

Utbredning. Svedstarr är en utpräglad fjällart som är vanlig i hela fjällkedjan, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på kalkrika, fuktiga marker. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet atrofusca kommer av latinets ater (svart) och fuscus (svartbrun) och syftar på de mörka fruktgömmena.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careatf.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg