Sandstarr

Carex arenaria L.

Sandstorr Sand-Star Hietikkosara Sand Sedge Sand-Segge

Sandstarr Beskrivning. Sandstarr är ett lågväxt halvgräs med bladen tydligt riktade åt tre håll. Den växer med långa underjordiska jordstammar och i öppen mark ser det ut som om plantorna sitter i långa rader. Strået har flera likformiga bruna ax som sitter tätt tillsammans. Axen har hanblommor upptill och honblommor nedtill, axfjällen är ljusbruna. Sandstarr Fruktgömmena är ljusbruna, plattade och vingkantade, med ett utdraget spröt. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Sandstarr liknar den sällsynta arten ölandsstarr (C. ligerica), men den senare är i alla delar spädare och har mörkare ax med hanblommor nedtill och honblommor upptill.

Sandstarr Utbredning. Sandstarr är allmän på öppna sandiga marker nära kusten, men förekommer också sällsynt i inlandet. Den växer på stränder, hedar och vägkanter, särskilt på områden med dynsand torde sandstarr genom sina långa jordstammar bidra till att minska sandflykten. Sandstarr Första fynduppgift är från Grankulla på Öland, där Linné hittade den år 1741, uppgiften publicerades först 1745 i Carl Linnæi öländska och gotländska resa 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arenaria kommer av latinets arena (sand) och betyder 'växer på sandiga ställen'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sandstarren, Carex spica composita, spiculis androgynis, inferioribus foliolo longiori instructis, ett gräs som tillförna i Sverige intet varit upptäckt, växte under sanden med några famnars långa krypande rötter, uppsättandes merendels emellan vart kvarters spatium en liten stjälk och blad, liksom det hade varit planterat efter snöre."

Ur Carl Linnæi öländska och gotländska resa 1741 av Carl von Linné (1745)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careare.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg