Renstarr

Carex arctogena H. Sm.

Vetenskapliga synonym: C. capitata L. ssp. arctogena (H. Sm.) Hiit., C. capitata L. var. arctogena (H. Sm.) Hultén
Svenska synonym: fjäll-huvudstarr

Reinstorr Rensdyr-Star

Beskrivning. Renstarr växer i små tuvor och har styvt upprätta strån med ett ensamt huvudlikt ax. Axet har hanblommor upptill och honblommor nedtill. Fruktgömmena är brunaktiga, plattade och har en tydligt avsatt, sträv näbb. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Renstarr är mycket lik den betydligt vanligare arten huvudstarr (C. capitata), vilken skiljer sig genom grönaktiga fruktgömmen med otydligt avsatt, slät näbb.

Utbredning. Renstarr är sällsynt och växer på kalkrik mark i fjällen. Som framgår av synonymiken ovan är den oklart avgränsad mot huvudstarr (C. capitata) och betraktas ofta som en underart eller varietet av denna. Första fynduppgift. Arten beskrevs som ny för vetenskapen av Harry Smith i artikeln Carex arctogena nova species (Acta Phytogeographica Suecica XIII, 1940), och den uppges då från flera lokaler i norra Sverige.

Etymologi. Artnamnet arctogena betyder 'som kommer från norr' (Lid 1985).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carearc.html
Senaste uppdatering: 10 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg