Vasstarr

Carex acuta L.

Vetenskapliga synonym: C. gracilis Curtis
Svenska synonym: skarpstarr

Kvass-storr Nikkende Star Viiltosara Slender Tufted-sedge Schlank-Segge

Vasstarr Beskrivning. Vasstarr är en tämligen högväxt starr med krypande jordstam och mörkgröna, långa och slaka blad. Strået är skarpt vasskantat upptill och har skilda han- och honax. Det nedersta honaxets stödblad är längre än axsamlingen. Axfjällen är svarta med ljus mittnerv och fruktgömmena är blekgröna. Vasstarr Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Vasstarr kan bilda stora bestånd men bildar inga tuvor som den snarlika arten bunkestarr (C. elata). Arten hundstarr (C. nigra) skiljs från vasstarr genom att vara till alla delar mindre och spädare samt genom att ha korta stödblad till det understa honaxet.

Vasstarr Utbredning. Vasstarr förekommer mest i södra och mellersta Sverige, särskilt i kusttrakter. I landets norra delar liksom på Öland och Gotland är den mindre vanlig. Arten lever huvudsakligen på stränder och i diken, men även på andra typer av fuktiga ställen. Första fynduppgift publicerades av Linné i Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Vasstarr Etymologi. Artnamnet acuta kommer av latinets acutus (vass) och syftar på den vasst kantade stjälken.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"På många starrängar är Hvasstarren bland de ymnigast gräsen och uttränger småningom de andra, hvarigenom det hö, som på sådana ängar vinnes, blir allt sämre och sämre. Emellertid är den nyttig så till vida som dess starka och talrika rötter binda lös mark och gungdy, så att den slutligen tillvallas och blir tjenlig att bära bättre grässlag."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careacu.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg