Bildgalleri

Dvärgstarr - Carex rufina Drejer


Ur Riksmuseets samlingar:
N. J. Anderssons exemplar
av dvärgstarr

Dvärgstarr

Dvärgstarr

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/bildgall/careruf2.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg