Bildgalleri

Åsstarr - Carex pallens (Fristedt) Harmaja.


Ur Riksmuseets samlingar:
Fristedts typexemplar
av åsstarr

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/bildgall/carepns2.html
Senaste uppdatering: 17 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg